Benefi – investorská recenze a osobní zkušenosti

P2P půjčky

Autor článku

Benefi

Moje osobní zkušenost s Benefi: recenze z pohledu investora

 

To nejdůležitější v kostce

Na Benefi jsem prozatím proinvestoval 67.000,- Kč

Platforma společnosti Benefi  je z mé osobní zkušenosti výborným investičním mechanizmem. Určena je jak pro drobné investory pro investice v řádech stovek korun, tak i pro větší hráče kteří zde mohou svůj velký kapitál parádně zúročit. Můžete zde investovat opravdu klidně jen pár set korun, tudíž je to dostupné v podstatě pro každého. Skvělé na této platformě je, že poskytuje možnost investovat v podstatě kdykoliv, není třeba čekat, až Vám přijdou poštou smlouvy, nic takového. Je to rychlé, spolehlivé a oproti ostatním p2p portálům takové víc svěží a moderní. Všechno je online a frčí to, ostatně čísla to dokazují nejlépe. Určitě to stojí za to.

Pozitiva

+ Elegantní a přehledný webový portál s grafy a statistikami Vašich investic, který je navíc přizpůsoben i pro užívání přes mobilní telefon

+ Možnost investovat od částky 200,- Kč (pokud Vám tedy měsíčně přebývá jen pár stovek, i ty zde můžete parádně zúročit a nemusí Vám ztrácet na bankovním účtu hodnotu kvůli inflaci)

+ Velmi dobrá orientace na minimalizaci rizika pomocí nekompromisního risk managementu (pouze necelá 3 % z celkového počtu žadatelů o půjčku projdou tímto sítem, čímž je maximálně eliminováno riziko případného nesplácení)

+ Prověřování žadatelů o půjčku v Nebankovním registru CNBC a registru SOLUS

+ V čase se zvyšující počet žadatelů a tím i možností pro investice

+ Díky systému, kde máte finanční prostředky na investorském účtu, můžete investovat prakticky kdykoliv a zdarma si také můžete nechat své peníze vyplatit zpět na Váš bankovní účet

+ Správu pohledávky, případné vymáhání i sledování insolvence zajišťuje administrátor

+ Veškerá smluvní dokumentace se řeší online, žádné papírování!

+ Možnost rozložit riziko do velkého počtu menších investic

+ Profesionální a ochotný přístup operátorů

+ Možnost pravidelného upozornění na nové aukce prostřednictvím e-mailu

+ Systém Vám automaticky vygeneruje, jakou částku je potřeba zaplatit na daních

Negativa

-Absence možnosti investovat vyšší částky (maximální výše Vaší investice je 20 % z požadované sumy)

-Není zde možnost přímé zástavy například nemovitostí či automobilem

-Poměrně velký počet investorů (což ale na druhou stranu poukazuje na kvalitu a serióznost tohoto portálu)

-Pro někoho může být negativem výše provize (20-50 % ze splacených úroků – nikoliv z jistiny!), tato provize však pokrývá náklady spojené s vymáháním, či sledování insolvence. Ve srovnání s náklady na soudní poplatky a advokáta je tato provize více než přijatelná.

Benefi.cz

 

Jak se mi daří?

Moje osobní zkušenost s platformou Benefi je velmi pozitivní. Z mých dosavadních 17 investic v celkové výši 67.000,- Kč byly 2 dokonce předčasně splaceny, což poukazuje na dobrou solventnost a platební morálku žadatelů a posléze i dlužníků této společnosti. Byl bych sice radši, kdyby k těmto předčasným splacením nedošlo, jelikož se mi tímto poměrně značně snížila výnosová procenta z těchto investic, na druhou stranu z těchto předčasně splacených pohledávek se mi vytvořil základ pro investice nové.

Moje osobní strategie na této platformě jsou investice rizikovosti C s minimálně 28% úrokem a rizikovost D s minimálně 31% úrokem. Ovšem ne vždy se mi tato strategie daří naplňovat a tak si můžete na grafu vpravo všimnout, že jsem investoval i do rizikovostí E, avšak pouze pokud byl dlužník majitelem nemovitosti, ve které bydlí, a prozatím si vůbec nemohu stěžovat.

Nemá asi smysl vypisovat každou jednotlivou investici zvlášť, navíc obrázek je vždy zajímavější a vydá za více slov.

Přehled

benefi_moje_investice

Část mých aktivních investic

benefi_aktivni_investice

Benefi.cz

Investice po splatnosti

Část mých investic je pochopitelně v prodlení s pravidelnou splátkou, avšak splátky přesto přicházejí.

benefi_po_splatnosti

Zesplatněné investice

Jedna z mých investic byla dokonce zesplatněna, jelikož dlužník vyhlásil osobní bankrot a šel do insolvence. Tahle investice mi snížila celkový roční výnos pod 20 %. Ten ovšem nejvíce klesnul kvůli předčasně splaceným pohledávkám.

Moje zesplatněná investice, je jí škoda. Uvidíme, jak se Benefi předvede při vymáhání. Podotýkám, že všechny pohledávky vymáhá Benefi zdarma (vizte zelené políčko vpravo dole).

benefi_zesplatnene

Splacené investice

Jak jsem již uvedl výše, 2 z mých investic dlužníci splatili předčasně. Na jednu stranu jsem rád za rychlost návratnosti, avšak zaplacené úroky se tímto poměrně značně snížily.

benefi_splacene_investice

Trochu obecně

Platforma pro P2P půjčky od společnosti Benefi je momentálně zřejmě nejrychleji rostoucí na českém finančním trhu. Celkový objem zpracovaných žádostí o půjčku se v současné době blíží 2,4 miliardám korun. Její obrovská výhoda plyne, dle mého soudu, především z eliminace administrativní zátěže investorů tím, že smlouva se uzavírá online. Respektive uzavíráte pouze jednu rámcovou smlouvu se společností Benefi a to je vše. Tudíž Vám, narozdíl od jiných P2P portálů, odpadá čekací doba na přijetí smluv a hlavně pak nemusíte ztrácet čas na poště při jejich odesílání. Jako investor zde můžete zhodnotit své peníze již od částky 200,- Kč, což je pro drobné investory velmi lákavé. Maximální výše investice při žádostech do 50.000,- Kč je omezena na 10.000,- Kč. Při vyšších částkách je limitou 20 % z celkové požadované sumy. Splátka od dlužníka se poté rozdělí podle výše vložené investice jednotlivých investorů.

 

Jak to funguje?

Tato platforma funguje na crowdfundingovém principu, avšak za své investice nedostanete dárkové předměty či dopis s poděkováním, nýbrž výnosová procenta z přijatých úroků. Jinými slovy, několik investorů (mohou jich být klidně stovky) vloží investice do aukce ve výši, jakou si sami stanoví. Tímto způsobem můžete například rozložit riziko investováním 20.000,- Kč do 20 různých aukcí s investicí pouhých 1.000,- Kč do každé. Pokud by se Vám zdálo 1.000,- Kč na jednu investici příliš, můžete 20.000,- Kč rozložit třeba na 100 různých investic po 200,- Kč. Dle mého soudu je to poněkud zbytečná diverzifikace, ale je potřeba zdůraznit, že právě tohle tento systém umožňuje. Stačí se jen zaregistrovat, vložit finanční prostředky na investorský účet a můžete začít.

Benefi.cz

Rizikovost investic

Benefi má vlastní risk management oddělení, které třídí žadatele o úvěr podle jejich solventnosti a platební morálky. V současné době dokonce disponuje přístupem do Nebankovního registru klientských informací (CNBC) a do registru SOLUS. To potenciálně rizikové žadatele velmi efektivně eliminuje ze systému a tím maximalizuje návratnost investic. Společnost uvádí, že přes tento systém úspěšně projdou pouze necelá 3% žadatelů. O snaze společnosti minimalizovat ztrátové investice tak nemůže být pochyb.

Žadatelé, kteří projdou sítem risk managementu, jsou poté rozděleni do kategorií A-F. Stupeň A je riziko minimální, tudíž je zde zhodnocení zpravidla nejnižší. Stupeň F je naopak riziko nejvyšší se zpravidla nejvyššími úroky a tím pádem i nejvyšším zhodnocením. Celkově se úroková procenta pohybují v reálném rozmezí 10 – 40%. Úrokové procento vypočítané risk managementem společnosti je tedy logicky fixní a odráží hodnocení každého jednotlivého žadatele a to naprosto individuálně.

 

Provize administrátorovi

Za správu pohledávky, včetně jejího případného vymáhání, či sledování insolvence, si společnost Benefi bere provizi. Tvoří ji část ze zaplacených úroků, nikoliv z jistiny, což by si mohla spousta lidí plést. To znamená, že pokud dlužník neplatí, neplatíte ani Vy. Strach z penalizace investora tudíž není na místě. Toto opatření dle mého názoru pouze potvrzuje snahu společnosti minimalizovat ztrátové investice. Pokud nedostanete zaplaceno Vy, coby investor, tak nedostane zaplaceno ani Benefi. A tak je v jeho nejlepším zájmu vybírat jen takové žadatele, u kterých je riziko nesplácení minimální.

 

Kolik si Benefi účtuje?

Za přístup k těmto investicím, správu pohledávek, případné vymáhání a sledování pohledávek v insolvenci si Benefi účtuje provizi ve výši od 20 % do 50 % ze zaplacených úroků. Může se to zdát jako poměrně velká část, avšak ujišťuji Vás, že náklady spojené s vymáháním pohledávek nejsou úplně zanedbatelné. Tudíž se mi zdá takováto výše provize naprosto adekvátní, ostatně počet aktivních investorů na Benefi mluví sám za sebe.

Mimo tuto provizi, která se strhne z každé platby od dlužníka, nic neplatíte. Ona dvacetiprocentní hranice se u aukcí objevuje pouze u vyšších částek s nízkou rizikovostí a je zpravidla fixně daná. U ostatních investic je výše minimální provize 25 %, ovšem zájem investorů o zhodnocení finančních prostředků na Benefi je tak velký, že nabízejí i vyšší provize, aby danou investici získali, a to už o něčem svědčí. Pochopitelně, pokud nabídnete vyšší provizi společnosti, než jiný investor, dostanete u investice před tímto investorem přednost. Ona aukce tedy neprobíhá prostřednictvím nabídky nižšího úroku (který je, jak jsem výše zmiňoval, fixně daný), ale skrze případné navyšování provize pro administrátora.

 

Vyplácení finančních prostředků z účtu

Pokud se rozhodnete, že hodláte své zúročené finance použít k jinému účelu, nežli k investování, můžete si je nechat kdykoliv a zdarma převést na svůj bankovní účet. Vyplacení proběhne zpravidla do 48 hodin, avšak mnohdy i dříve. Prozatím jsem si nechával vyplatit z účtu 7 krát a nikdy s tím nebyl problém. Bankovní účet, na který budete žádat vyplacení, musí být vedený na Vaše jméno a je nutno poskytnout fotokopii Vašeho občanského průkazu (pouze jednou). Stačí vyfotit mobilem Vaši občanku a nahrát ji do určené složky na Vašem investorském účtu. Toto opatření se snaží eliminovat praní špinavých peněz, či zneužití, při případném odcizení Vašeho mobilního telefonu, tabletu, či notebooku.
Benefi.cz